Reserveren

Historische Graanakker Oldenhof

Uit de historische bronnen weten we dat er in het verleden verschillende kleine graanakkers op Landgoed de Oldenhof zijn geweest waarop onder andere rogge werd verbouwd. In 2020 zijn we gestart met het terugbrengen van zo’n historische roggeakker aan de bosrand op het veld tussen het theehuis/de boerderij en de camping.

Naast het graan zaaiden we ook een akkerrand met schitterende traditionele akkerbloemen en onkruiden in, waaronder korenbloem, klaproos, kamille, akkerviooltje, bolderik, akkerboterbloem en vele anderen. Alhoewel deze soorten vroeger heel algemeen waren zijn ze met de moderne landbouw in de 20e eeuw bijna helemaal verdwenen – veel staan er nu zelfs op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De historische graanakker heeft hierdoor niet alleen een cultureel-historische, maar ook ecologische waarde en komt de biodiversiteit op het landgoed ten goede.

Ook in 2021 zal de historische graanakker weer worden ingezaaid. Het aandeel bloemen zal dit jaar zelfs nog groter en meer divers zijn. Naast rogge zullen we dit jaar ook verschillende andere traditionele granen verbouwen waarmee we het verhaal van de lokale en Nederlandse landbouw nog beter kunnen uitbeelden, terwijl we dit stukje levend agrarische erfgoed helpen behouden.

Dit project is een samenwerking tussen ons en dr. ir. Frits Heinrich en ir. Annette Hansen, landbouw- en voedselhistorici en archeobotanisten aan de onderzoeksgroep Sociaal-Culturele Voedingsstudies (FOST) aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij voeren op de akker verschillende historische landbouwexperimenten uit. Ons project werkt samen met het Nederlands Openluchtmuseum. We hebben daarnaast ondersteuning gekregen vanuit het Landschap Overijssel en hebben een subsidie ontvangen van de Gemeente Steenwijkerland.

Bezoekers zijn van harte welkom om van de historische akker, de bloemenpracht en de hierdoor aangetrokken insecten (waaronder verschillende zeldzame vlindersoorten en wilde bijen) te komen genieten, deze te bewonderen en te fotograferen. Wanneer versoepelingen van de Corona-maatregelen dit weer toelaten, hopen we verschillende leuke activiteiten rondom de akker en oude landbouw te organiseren waarop we u graag zullen verwelkomen!

Foto: Annette M. Hansen & Frits Heinrich ©

Copyright © 2024 Camping de Oldenhof. Alle rechten voorbehouden. - Website door Twenty First Media